Logga HET-projektet

Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade
(HET-projektet)

Ett samarbete mellan Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet

 


Rapporter:

 
 
Om projektet

Rapporter

Kurser

 

HET- projektets slutrapport
"Är de verkligen sjuka?"
Beskrivning av elöverkänsliga och tandvårdsskadade i samhället.
Rapporten kan beställas från:
Elöverkänsligas Riksförbund eller
Tandvårdsskadeförbundet.

     Are they really sick ?
A report on the ElectroSensitive and
the Dental Materials Injured in Swede
n.
Summary in English

Projektpresentation
Redovisning av slutrapporten
2008-03-05.

Rapport nr 1/2006
Sjuk av dentala material.
Sammanställning av 8 seminarier i Tandvårdsskadeförbundet.

Rapport nr 2/2006
Sjuk av dentala material.
Egna upplevelser av vården, sjukdomen och tillfrisknandet

Rapport nr 3/2007
Sjuk av elektromagnetiska fält.
Sammanfattning av brev.

 

Rapport nr 4/2007
Biverkningar av tandfyllningsmaterial och behandling av tandvårdsskadade i vården.
Redovisning av enkätundersökning.

Rapport nr 5/2007
Behandlingsmetoder för tandvårdsskadade och elöverkänsliga.
Intervjuer med läkare och tandläkare.

Rapport nr 6/2007 (textversionen)
Undersökning av elöverkänsligas
symtom m.m. och behandling i vården.
Redovisning av enkätundersökning.
Rapport/enkät utan tabeller 3,5 Mb
Rapport/enkät tabellerna 0,4 Mb
Rapport/enkät komplett, zippad 1,3 Mb

Rapport nr 7/2008
Hjälpmedel för elöverkänsliga
Information, tips och förslag på åtgärder som kan hjälpa den elöverkänslige.

Rapport nr 8/2008
Uppföljning av hälso- och sjukvården för elöverkänsliga och tandvårdsskadade

 
Logga Elöverkänsligas Riksförbund      Logga Tandvårdsskadeförbundet         Logga Allmänna Arvsfonden