Logga HET-projektet

Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade
(HET-projektet)

Ett samarbete mellan Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet

 


Om Projektet:

 
 
Om projektet

Rapporter

Kurser

Hälsoproblematik för Elöverkänsliga och Tandvårdsskadade är ett projekt som drivs i samverkan mellan Elöverkänsligas Riksförbund och Tandvårdsskadeförbundet med medel från Allmänna arvsfonden.

Syftet är att kartlägga medlemmarnas symtombilder och andra besvär som relateras till överkänslighet mot elektromagnetiska fält och dentala material. Detta görs via samtal, seminarier, brev och enkäter, som redovisas i olika underlagsrapporter.

Projektledare och referensgrupp:
 
    Projektledare:
Ann-Marie Lidmark
 
    Från Elöverkänsligas Riksförbund:
Ann-Christine Arvidsson
Lena Ekström
Eiwy Kronholm
 
    Från Tandvårdsskadeförbundet:
Margaretha Molius
Jan Rennerfelt

 
Logga Elöverkänsligas Riksförbund      Logga Tandvårdsskadeförbundet         Logga Allmänna Arvsfonden